Wycieczki

Zdjęcia z wszystkich 3 lat!


Klasa I A:
Węgierska Górka 2003
Kulig 2004
Kraków 2004

Klasa II A:
Łyżwy 2005
Wykłady z fizyki

REWA 2005

Klasa III A:
Kraków 2005

Afterparty:
Istebna 2006